مناقصه شهرداری پاکدشت
پیام مهندس شصتی سرپرست شهرداری پاکدشت به مناسبت فرارسیدن سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین پانزده خرداد
حوزه شهردار
حوزه شهردار

حوزه شهردار

[cws-row cols=4 id=”cols4″ extra_style=”حوزه شهردار”][col span=3][cws-widget type=text title=””]

4

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text title=””]

3

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text title=””]

2

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text title=””]

2

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=4 id=”cols4″][col span=3][cws-widget type=text title=””]

2

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text title=””]

12

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text title=””]

11

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text title=””]

10

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=4 id=”cols4″][col span=3][cws-widget type=text title=””]

8

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text title=””]

7

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text title=””]

6

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text title=””]

5

[/cws-widget][/col][/cws-row]