پنج شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۸|ساعت:۰۵:۱۸:۴۵
جستجوی مطالب
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پاکدشت؛ داریوش پازوکی در خصوص آماده سازی

ارسال شده در منطقه دو شهرداری
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پاکدشت؛ داریوش پازوکی شهردار پاکدشت ضمن ت

ارسال شده در منطقه دو شهرداری
شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پاکدشت؛ داریوش پازوکی شهردار پاکدشت با بی

ارسال شده در منطقه دو شهرداری
سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پاکدشت؛ مهندس داریوش پازوکی شهردار پاکدشت

ارسال شده در منطقه دو شهرداری