چهارشنبه, ۲۷ شهریور , ۱۳۹۸|ساعت:۰۹:۰۹:۴۵
جستجوی مطالب

شهرداری پاکدشت در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و افراد واجدالشرایط واگذار نماید.

پنج شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

دانلود فایل

ارسال شده در اخبار