مناقصه شهرداری پاکدشت
پیام مهندس شصتی سرپرست شهرداری پاکدشت به مناسبت فرارسیدن سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین پانزده خرداد
مناقصه شهرداری پاکدشت
مناقصه شهرداری پاکدشت
06 ژوئن 2020
مناقصه شهرداری پاکدشت
شهرداری پاکدشت در نظر دارد پروژه مندرج در عکس فوق را را از طریق مناقصه و مزایده عمومی به شرکت ها و افراد واجدالشرایط واگذار نماید. 🔹 متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و مزایده به واحد امورقراردادهای شهرداری پاکدشت مراجعه و جهت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری ۹۹/۳/۲۹ اقدام نمایند.

شهرداری پاکدشت در نظر دارد پروژه مندرج در عکس فوق را را از طریق مناقصه و مزایده عمومی به شرکت ها و افراد واجدالشرایط واگذار نماید.

🔹 متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و مزایده به واحد امورقراردادهای شهرداری پاکدشت مراجعه و جهت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری ۹۹/۳/۲۹ اقدام نمایند.